Domenii de formare

Institutul de Formare Profesionala - IFP organizeaza diverse activitati de formare profesionala pentru personalul din urmatoarele domenii:

 • Sanatate
 • Servicii sociale
 • Proiecte finantate
 • Managementul proiectelor cu finantare europeana
 • Cultura
 • Mass-media
 • Agricol
 • Turism
 • Economie
 • Finante publice
 • Juridic
 • Protectia mediului
 • Educatie si formare profesionala
 • Resurse umane
 • Constructii
 • Transporturi, etc.

Totodata, in activitatea de baza a Institutului de Formare Profesionala sunt cuprinse si activitatile dedicate formarii si perfectionarii anumitor categorii profesionale, cum sunt:

 • dezvoltarea si organizarea de programe de perfectionare pentru personalul didactic si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar si universitar;
 • organizarea de cursuri de formare profesionala continua sau cursuri complementare de specializare profesionala in domeniul psihologiei;
 • organizarea de conferinte, seminarii si alte forme de pregatire profesionala pentru personalul din administratia publica si din serviciile publice.