Despre IFP

Institutul de Formare Profesionala din Timisoara este o organizatie neguvernamentala infiintata conform sentintei civile nr. 1044 din 21.01.2011, care isi propune sa dezvolte competente, abilitati si aptitudini profesionale persoanelor interesate/ preocupate de formarea/ perfectionarea profesionala atat din mediul privat cat si cel de stat, prin: organizarea de programe de pregatire profesionala seminarii, schimburi de experienta diferite tipuri de cursuri si activitati care au ca rezultat un transfer de cunostinte si scrierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile sau rambursabile, atat nationale cat si internationale.

Institutul de Formare Profesionala - IFP isi propune sa contribuie la perfectionarea personalului din administratia publica  prin dobandirea si dezvoltarea de competente utile in desfasurarea activitatilor curente. Programele de perfectionare organizate de IFP cuprind o tematica variata si sunt menite sa raspunda nevoilor de formare de la nivelul administratiei publice.

Echipa IFP:
Cristian Petru Belei - Presedinte
Cristina Ioana Radu - Vicepresedinte
Radmila Petrov - Responsabil organizare cursuri si programe de perfectionare